dijous, 29 d’agost de 2013

SANT AGUSTÍ D'HIPONA

El 28 d'agost celebràvem la diada d'un dels sants més grans que ha donat l'Església catòlica, sant Agustí d'Hipona. Va néixer el 354 a Tagaste (actual Algèria) i se'l considera el teòleg més gran de la cristiandat. La seva autobiografia titulada Confessions és un dels llibres més comentats i admirats, juntament amb La ciutat de Déu. En la seva joventut no era cristià sinó pagà i maniqueu, fet que afligia la seva mare, Santa Mònica, que pregava constantment per la conversió del seu fill. Agustí era un gran intel·lectual, dedicat a l'estudi de la filosofia i dotat d'una gran oratòria. Va anar-se'n a Itàlia, ja que era ciutadà romà, i allà va prosseguir amb la seva recerca filosòfica de la veritat, fet que li va comportat més d'una frustració. Finalment va conèixer el bisbe de Milà, sant Ambròs, al qual va sentir predicar, i va ser gràcies a l'eloqüència d'aquest sant que Agustí va decidir batejar-se. De tornada a Tagaste va vendre els seus béns i va donar-ne els guanys als pobres, i ell es va retirar a la vida monàstica. En una visita a Hipona (ciutat també de Numídia, Algèria) els cristians d'aquesta ciutat el van elegir bisbe en contra de la seva voluntat i allà va viure fins a la seva mort, l'any 430. En els seus anys d'episcopat va desenvolupar una gran tasca com a predicador i escriptor, i va combatre amb la paraula les nombroses heretgies de l'època. Encomanem-nos a Sant Agustí perquè ens ajudi a anhelar sempre la veritat de les coses, que és un dels camins que porten a la fe veritable.