dissabte, 23 de febrer de 2013

PROGRAMA DE LA VISITA DEL SR. BISBE


Aquest és el programa detallat de la Visita Pastoral a la parròquia de Sant Fost que es farà els dies 3 i 4 de març:

Diumenge, 3 de març de 2013.
10,45 h - Missa estacional presidida pel bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses.
12 h - Visita a l'església de Sant Cebrià de Cabanyes.

Dilluns, 4 de març de 2013.
10,30 h - Visita al temple parroquial, rectoria i arxiu.
11 h - Visita a la Sra. Alcaldessa.
18 h - El bisbe auxiliar, Salvador Cristau, visita l'església vella.
19 h - Rebrà personalment els feligresos que vulguin parlar amb ell.
20 h - Reunió amb el Consell Parroquial i representants de grups.